پرده هوا

پرده هوا یا درب هوا دستگاهی است که با دمیدن هوا به پایین باعث جلوگیری از جابجایی هوای محیط و ... ادامه مطلب